Q-KMS, havayolu/havalimanı sistemlerine bağlı kioskları ve donanım bileşenlerini yapılandırmak ve yönetmek için geliştirilmiş bir platformdur. IATA Ortak Kullanım Self Servis (CUSS) ilkeleri rehberliğinde tasarlanmıştır.

Q-KMS platformu, kioskları hem özel tek uygulama (DSAM) hem de çoklu uygulama (MAM) modlarında destekler. Q-KMS'nin en merkezi bileşeni, uygulamaları ve ilgili olayları koordine etmek ve yönetmek için uygulama yöneticisidir. Uygulama yöneticisi aşağıdaki ana işlevleri yerine getirir:

  • MAM modunda birden fazla uygulamayı koordine etmek.
  • Uygulamaları işletim sistemi aracılığıyla izlemek, gerekirse kesintiye uğratmak
  • Uygulamaların planlandığı gibi yeniden başlatılması.
  • Olayları uygulamalara ve diğer paydaşlara yayınlamak.
  • Uygulamaların durumlarını değiştirme, donanım bileşenlerini test etme veya sorgulama komutları gibi Q-KMS Sunucusundan gelen uzak istekleri kabul etme.

Ortak Başlatma Uygulaması (CLA), Q-KMS tarafından sağlanan bir GUI olup aşağıdaki temel işlevlere sahiptir:

  • Uygulamalardan hiçbiri bunu yapmak için mevcut değilse ekranın kontrolünü almak ve bu gibi durumlarda uygun GUI sağlamak.
  • Donanım cihazlarını test etmek, sorunları teşhis etmek.
  • Kiosk kullanımında sorun yaşayan yolculara yardımcı olmak için havayolu personeline yardımcı olmak.
  • Sistemin ürettiği olayları ve günlükleri izlemek
  • Kiosk yapılandırmasının kontrol edilmesi

Q-KMS hem tek başına bir ürün olarak hem de KAPP, ALAPP gibi diğer ürünlerimize ve müşteri uyarlamalarına entegre bir platform olarak kullanılabilir.